• Den Haag

Herontwikkelingsopgave voor het oude terrein van het Rode Kruis in Den Haag.

  • Zandvoort

Transformatie en restauratie van een voormalige buitenschool. Nieuwbouw op en inrichting van omliggend terrein.

  • Den Haag

Dit voormalig hoofdkantoor van PTT Post aan de Kortenaerkade Den Haag, een rijksmonument, hebben wij in opdracht van Nuffic, een semi-overheidsinstelling, grondig gerestaureerd en verbouwd.

  • Den Haag

StijnvandenBoogaard Architecture is gevraagd dit voormalig ziekenhuis en zgn. NEBO terrein te transformeren naar een eigentijdse landschappelijke omgeving.

  • Den Haag

Een complexe transformatie opgave op de voorzijde van het voormalige NEBO terrein waarbij de zgn. monumentale ziekenhuis villa, Villa Iled, wordt getransformeerd en uitbreid tot een zorghuis.

  • Wassenaar

StijnvandenBoogaard Architecture verzorgde voor dit gemeentelijke monument in de Wassenaarse dorpskern een omvangrijke, complexe en hoogwaardige restauratie, verbouw en nieuwbouw.