Voormalige dokterswoning, wassenaar
Een woonhuis in optima forma. Met grote zorg en waardering voor het gebouw, hebben wij dit gemeentelijke monument verbouwd, uitgebreid en gerestaureerd tot een nieuw familiehuis. Er is een fijne harmonie gezocht tussen het monument, de nieuwbouw en het interieur. Het subtiele spel van licht en synergie tussen gebruik en beleving, maken dit huis in het ontwerp en woonbeleving uniek. Naast het volledige architectenwerk heeft StijnvandenBoogaard Architecture de volledige regie gevoerd over de ontwikkeling van het interieur en de tuin. Het resultaat is een zeer verfijnd, duurzaam en comfortabel familiehuis met een stille omsloten tuin in het historische dorpshart van Wassenaar.

StijnvandenBoogaard Architecture is een groeiend architectenbureau, gevestigd in het centrum van Den Haag. Met ons team van architecten, projectleiders, tekenaars en bouwkundigen werken wij dagelijks aan een breed scala aan projecten, variërend van binnenstedelijke herontwikkeling, herbestemmingen, restauratie op het gebied van nieuwbouw en exclusieve private opdrachten. Onze opdrachtgevers zijn grote particulieren, ontwikkelaars, overheden en het bedrijfsleven.
Ons team bestaat uit architecten, projectleiders, tekenaars en bouwkundigen van verschillende nationaliteiten. Zij werken onderling veelvuldig samen en onderhouden, ook met externe adviseurs, intensieve contacten. Zij hebben allen ervaring met complexe opgaven op het terrein van hoogbouw en stedenbouw en exclusieve, private opdrachten. Ons team heeft oog voor detail, een goede feeling met architectuur en een passie voor mooie ontwerpen.
Wij werken innovatief en toekomstgericht, met aandacht voor het programma van wensen en oog voor detail. Daarmee leveren wij een bijdrage aan tijdloze architectuur, die recht doet aan de omgeving, de gebruikers, de functie en beleving.
Iedere ontwerpopgave is uniek. Iedere opdrachtgever is uniek. Daarom denken wij niet in concepten, maar vertalen wij de specifieke wensen van iedere opdrachtgever naar een uniek en goed passend ontwerp. Licht, beleving, duurzaamheid, materiaalkeuze en kleur zijn hierin voor ons onmisbare ingrediënten. De prachtige projecten waar wij als bureau invulling aan mogen geven, inspireren ons om onszelf steeds weer te vernieuwen en uit te dagen.
Ons bureau ontwerpt niet alleen, wij nemen desgewenst ook het traject van aanbesteding voor onze rekening, evenals het projectmanagement, de bouwbegeleiding en het ontwerpen van tuin en interieur.

Menu