Voormalige Rode Kruis terrein, Den Haag
In het hart van de Haagse Archipel ligt aan de Koninginnegracht het voormalig Rode Kruis terrein. StijnvandenBoogaard Architecture heeft hiervoor een herbestemming en verbouw van het monumentale voorgebouw verzorgd. Voor het achtergelegen binnenterrein hebben wij een nieuwbouw met woonfunctie ontwikkeld. Het gemeentelijk monument aan de straatzijde wordt gerestaureerd en omgebouwd van kantoor naar 3 grote en luxe stadsappartementen, die allemaal een uitbreiding krijgen en een riante buitenruimte aan de achterzijde. Op het vrijgekomen binnenhof wordt een drie-laags woongebouw gerealiseerd dat 6 appartementen en 4 grondgebonden stadswoningen gaat omvatten. Alle woningen hebben directe toegang tot een grote, ondergrondse parkeergarage, die via de oude steeg wordt ontsloten. De nieuwbouw ligt in een uniek, groen binnen-gebied, dat in dit deel van de wijk veel hofjeswoningen kent. Het ‘nieuwe’ binnen-gebied waarin zij staan, is een gezonde en groene, beknopte leefomgeving die autoluw is. De woningen worden allemaal duurzaam en energiezuinig uitgevoerd.

StijnvandenBoogaard Architecture is een groeiend architectenbureau, gevestigd in het centrum van Den Haag. Met ons team van architecten, projectleiders, tekenaars en bouwkundigen werken wij dagelijks aan een breed scala aan projecten, variërend van binnenstedelijke herontwikkeling, herbestemmingen, restauratie op het gebied van nieuwbouw en exclusieve private opdrachten. Onze opdrachtgevers zijn grote particulieren, ontwikkelaars, overheden en het bedrijfsleven.
Ons team bestaat uit architecten, projectleiders, tekenaars en bouwkundigen van verschillende nationaliteiten. Zij werken onderling veelvuldig samen en onderhouden, ook met externe adviseurs, intensieve contacten. Zij hebben allen ervaring met complexe opgaven op het terrein van hoogbouw en stedenbouw en exclusieve, private opdrachten. Ons team heeft oog voor detail, een goede feeling met architectuur en een passie voor mooie ontwerpen.
Wij werken innovatief en toekomstgericht, met aandacht voor het programma van wensen en oog voor detail. Daarmee leveren wij een bijdrage aan tijdloze architectuur, die recht doet aan de omgeving, de gebruikers, de functie en beleving.
Iedere ontwerpopgave is uniek. Iedere opdrachtgever is uniek. Daarom denken wij niet in concepten, maar vertalen wij de specifieke wensen van iedere opdrachtgever naar een uniek en goed passend ontwerp. Licht, beleving, duurzaamheid, materiaalkeuze en kleur zijn hierin voor ons onmisbare ingrediënten. De prachtige projecten waar wij als bureau invulling aan mogen geven, inspireren ons om onszelf steeds weer te vernieuwen en uit te dagen.
Ons bureau ontwerpt niet alleen, wij nemen desgewenst ook het traject van aanbesteding voor onze rekening, evenals het projectmanagement, de bouwbegeleiding en het ontwerpen van tuin en interieur.

Menu