• Wassenaar

StijnvandenBoogaard Architecture verzorgde voor dit gemeentelijke monument in de Wassenaarse dorpskern een omvangrijke, complexe en hoogwaardige restauratie, verbouw en nieuwbouw.

  • Den Haag

Herontwikkelingsopgave voor het oude terrein van het Rode Kruis in Den Haag.

  • Den Haag

StijnvandenBoogaard Architecture is gevraagd dit voormalig ziekenhuis en zgn. NEBO terrein te transformeren naar een eigentijdse landschappelijke omgeving.

  • Warmond

Deze opgave betrof een kleinschalig nieuwbouw c.q. inbreidingsplan op de voormalige VVV-locatie Dorpstraat in Warmond. Het ging hierbij om 3 dorpswoningen.

  • Zoetermeer

Deze opdracht omvatte een complexe uitbreiding aan de straatzijde, alsmede de verbouw en inrichting van een apotheek in de historische dorpskern van Zoetermeer.

  • Warmond

Het betrof hier de binnenstedelijke herontwikkeling en inbreidingsopgave van de locatie van de voormalige gemeentelijke werkloods parallel aan het spoor.

  • Voorburg

StijnvandenBoogaard heeft dit prachtige penthouse in park Hadriani getransformeerd tot een open en ruimtelijk topappartement.

  • Zandvoort

Transformatie en restauratie van een voormalige buitenschool. Nieuwbouw op en inrichting van omliggend terrein.

  • Den Haag

Hier gaven wij uitwerking aan een stedenbouwkundige nieuwbouwopgave van een locatie aan de Gele Lis, Ypenburg, Den Haag.

  • Molenschot

Het betrof hier een herontwikkelingopgave van een boerenerf tot een uitbreidingsgebied in Molenschot/Gilze.