Nuffic

Dit voormalig hoofdkantoor van PTT Post aan de Kortenaerkade Den Haag, een rijksmonument, hebben wij in opdracht van Nuffic, een semi-overheidsinstelling, grondig gerestaureerd en verbouwd. Hierbij hebben wij een Plan van Eisen voor een kantoorconcept ontwikkeld en een transformatie van een gesloten cellenkantoorgebouw tot een multidisciplinair kantoor gerealiseerd.

  • Lokatie: Den Haag