De Clinge, Portiershuis

Als onderdeel van villa de Clinge heeft StijnvandenBoogaard Architecture dit portiershuis met volledige directievoering verbouwd en getransformeerd tot een beknopt, loftachtig woon/gastenhuis. De voormalige, onderliggende bergingen en stallen zijn hierbij omgevormd tot een keuken c.q. woonverdieping aan het stroompje de Clinge.

  • Lokatie: Wassenaar