Bureau 01

Bureau

StijnvandenBoogaard Architecture is een groeiend architectenbureau, gevestigd in het centrum van Den Haag. Ons bureau kenschetst zich als innovatief en toekomstgericht. Hierbij wordt een non-dogmatische ontwerpmethodiek gehanteerd, waarbinnen veel aandacht is voor het programma van wensen en waarbij veel oog is voor detail. Ons portfolio kent uiteenlopende schaalniveaus en omvat een breed scala aan projecttypologieën, die voornamelijk zijn geënt op binnenstedelijke herontwikkeling, herbestemmingen, restauratie, nieuwbouw, exclusieve private opdrachten en modulaire productontwikkelingen.

StijnvandenBoogaard Architecture staat voor planontwikkelingen en het ontwerpen van toonaangevende en tijdloze architectuur, stedenbouw en interieurs. Hierbij zien wij de ontwerpen in sterke samenhang met hun context; de omgeving, de gebruikers, de functie en beleving. Samen vormen zij het gewenste geheel, passend en prachtig.

Ons team van vakkundige architecten, projectleiders en tekenaars heeft de kennis en kunde in huis dit totale scala aan diensten met verve uit te voeren. Hierbij worden wij op een aantal specifieke werkterreinen nauw geassisteerd door externe adviseurs, die ons met hun uitgebreide ervaring bijstaan.

Visie

Iedere ontwerpopgave is uniek. Iedere opdrachtgever is uniek. Daarom denken wij niet in concepten, maar vertalen wij de specifieke wensen van iedere opdrachtgever naar een uniek en goed passend ontwerp. Daarbij laten wij esthetiek en functionaliteit zoveel mogelijk hand in hand gaan. Het vormgeven van de meest wezenlijke gebruikswensen en functionaliteiten in combinatie met maakbaarheid, duurzaamheid en verbeelding, is uiteindelijk essentieel voor de kwaliteit. Licht, beleving, materiaalkeuze en kleur zijn hierin onmisbare ingrediënten en gereedschappen om tot een prachtig eindresultaat te komen.

Contact met zowel de opdrachtgever als alle andere betrokkenen is voor ons essentieel in dit gehele proces. Dit voedt voor een ieder continue de verbeelding en draagt bij aan de beheersbaarheid, een vlot proces en bovenal de eindkwaliteit. Veelal treden wij op als een centraal ‘regisserend’ aanspreekpunt, als zgn. bouwheer, ook voor de opdrachtgever, die in deze vrij kan blijven van alle zorgen. Ontzorgen en nazorg staan hoog bij ons in het vaandel.

StijnvandenBoogaard Architectuur borgt de tijd en kwaliteit voor zowel opdrachtgever als opgave. Het behouden van het plezier en succes in het project voor de opdrachtgever verliezen wij daarbij niet uit het oog.

Werkwijze

StijnvandenBoogaard Architecture is actief op uiteenlopende schaalniveaus; wij werken aan opdrachten die bestaan uit een enkele planopgave tot aan complexe projecten van transformatie, restauratie, verbouw, nieuwbouw of herstructurering. Binnen al deze disciplines is de ervaring voor zowel commerciële als particuliere opgaven ruimschoots binnen ons bureau aanwezig. Desgewenst maken aanbesteding, projectmanagement, bouwbegeleiding en landschaps-, tuin- en interieuropgave hier deel van uit.

Uniek in onze werkwijze is dat wij plannen en de context gelijktijdig van buiten naar binnen bezien als van binnen naar buiten. Dit geeft de juiste synergie en resulteert in hoge kwaliteit. Het zijn immers die details, de maakbaarheid en houdbaarheid van het ontwerp die de uiteindelijke perfectie en schoonheid bepalen. Grip op en begrip van het gehele proces en het uiteindelijke esthetische resultaat is bij ons in huis volop aanwezig. StijnvandenBoogaard Architecture heeft oog, oor en gevoel voor beeld en details.

Wij staan u graag te woord en zijn enthousiast iedere uitdaging aan te pakken.